Významné stavby

Zisk, který společnost generuje je beze zbytku vkládán do obnovy a rozvoje vlastněného vodohospodářského majetku. Od uvedení první linky úpravny do provozu v roce 1972 proběhla celá řada investičních akcí. Mezi nejvýznamnější stavby minulých let patří stavba haly filtrace na granulovaném aktivním uhlí. V současné době je před dokončením druhá etapa výstavby malé vodní elektrárny, výstavba generátoru kyslíku přímo na úpravně nebo změna způsobu chlorování.

ČSSV
Generátor kyslíku
Generátor kyslíku
Kogenerace
Kogenerace
Ozonizace
Vápenné hospodářství
Vápenné hospodářství
Změna způsobu dezinfekce
Změna způsobu dezinfekce
Plánovaná rekonstrukce filtrace F1
Plánovaná rekonstrukce filtrace F1

Volná místa

Aktuální nabídku volných pozic naleznete zde.