Voda želivka

Voda Želivka, a.s. je vlastníkem vodohospodářského majetku a řídí činnosti svých dceřiných společností s cílem spravovat, provozovat, obnovovat a využívat tento majetek pro výrobu a distribucí pitné vody, výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a zajišťovat další rozvoj vodohospodářské infrastruktury, využívající vodní zdroj Želivka.

více informací

Želivská provozní

Želivská provozní a.s. zajišťuje správu a provozování vodohospodářského majetku společnosti VODA Želivka, a.s. (dříve Úpravna vody Želivka, a.s.). Její hlavní činností je výroba a distribuce pitné vody

více informací

Želivská rozvojová

Dceřiná společnost Želivská rozvojová bude zajišťovat využití energie z obnovitelných zdrojů, a to realizací energetických projektů – instalace rozsáhlých fotovoltaických elektráren na střechách vodohospodářských objektů a plovoucí fotovoltaické elektrárny na usazovací nádrži...

více informací

Želivská dálniční

Ve spolupráci se Středočeským krajem připravuje dceřiná společnost Želivská dálniční rozvoj vodohospodářské infrastruktury, využívající vodní zdroj Želivka, a to formou výstavby vodovodního přivaděče, jako veřejně prospěšné stavby vedené podél dálnice D3...

více informací

Významné stavby

Zisk, který společnost generuje je beze zbytku vkládán do obnovy a rozvoje vlastněného vodohospodářského majetku. Od uvedení první linky úpravny do provozu v roce 1972 proběhla celá řada investičních akcí. Mezi nejvýznamnější stavby minulých let patří stavba haly filtrace na granulovaném aktivním uhlí. V současné době je před dokončením druhá etapa výstavby malé vodní elektrárny, výstavba generátoru kyslíku přímo na úpravně nebo změna způsobu chlorování.

ČSSV
Generátor kyslíku
Generátor kyslíku
Kogenerace
Kogenerace
Ozonizace
Vápenné hospodářství
Vápenné hospodářství
Změna způsobu dezinfekce
Změna způsobu dezinfekce
Plánovaná rekonstrukce filtrace F1
Plánovaná rekonstrukce filtrace F1

Rozcestník

Veřejnost

Želivská provozní a.s. zajišťuje většinu činností vlastními silami.

Více informací

Akcionáři

Želivská provozní a.s. zajišťuje většinu činností vlastními silami.

Více informací

Veřejné zakázky

Želivská provozní a.s. zajišťuje většinu činností vlastními silami.

Více informací

Volná místa

Aktuální nabídku volných pozic naleznete zde.