Informace pro zákazníky

Rozsah akreditovaných zkoušek naleznete v příloze Osvědčení o akreditaci. Kompletní ceník poskytne na vyžádání vedoucí laboratoře.

Laboratoře

Analýza vzorků ze studen

Nezbytnou podmínkou pro dosažení správných výsledků rozboru pitné vody (vody ze studny) je provedení správného odběru vzorku do správných vzorkovnic (viz pokyny).

Fyzikálně–chemický rozbor

600 Kč
 • Pach
 • Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy a CHSK-Mn
 • Suma vápníku a hočíku (tvrdost vody), vápník, horčík a železo
 • Zákal, elektrická konduktivita a reakce vody - pH

Kompletní
rozbor

1 200 Kč
 • Fyzikálně–chemický rozbor
 • Mikrobiologický rozbor

Mikrobiologický rozbor

600 Kč
 • Koliformní bakterie
 • Escherichia coli
 • Intestinální enterokoky
 • Počty kolonií při 36 °C
 • Počty kolonií při 22 °C

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kontaktujte nás

Příjem
vzorků

Příjem ve dny PO/ÚT
V době 6:00-7:00 hod.

+420 327 518 312

Vedoucí laboratoře

Ing. Matěj Vrzáček
vrzacek@zelivska.cz

+420 327 518 310

Objevte naše laboratoře