TECHNOLOGICKÝ PROCES ÚPRAVY VODY

1. VN švihov a čerpací stanice
Více informací
2. Flokulace
Více informací
3. Písková filtrace
Více informací
4. Ozonizace
Více informací
5. Sorpce na GAU
Více informací
6. Hygienické zabezpečení
Více informací
7. Štolový přivaděč
Více informací
8. Vodojem Jesenice I
Více informací

Vodní nádrž Švihov

Vodní nádrž Švihov na řece Želivce, kterou spravuje a provozuje státní podnik Povodí Vltavy, vznikla za účelem zajištění akumulace vody pro zásobování obyvatel hlavního města Prahy pitnou vodou. V současnosti je z hlediska objemu vody v zásobním prostoru a množství odebírané vody největší vodárenskou nádrží nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Pitnou vodou zásobuje kromě obyvatel Prahy také řadu měst a obcí Středočeského kraje, Kraje Vysočina i některé částí jihočeské a východočeské oblasti České republiky. Více informací

VĚDĚLI JSTE, ŽE

10 zajímavostí o úpravě vody

 • 1.

  Než se voda z nádrže začne chemicky upravovat, její kvalitu prověřují pstruzi duhový, kteří jsou citliví na jakoukoli toxicitu, která by se mohla ve vodě objevit.

 • 2.

  Za 50 let provozu jsme vyrobili více než 4 882 881 839 m3, Vodní nádrž Švihov by tímto objemem bylo možné naplnit skoro dvacetkrát

 • 3.

  Síran hlinitý způsobuje vysrážení nečistot ve vodě, které jsou následně zachyceny na pískových filtrech

 • 4.

  Za 50 let provozu bylo pro výrobu pitné vody spotřebováno 189 087 tun síranu hlinitého

 • 5.

  Hydrát Vápenatý je dávkován pro regulaci pH vody

 • 6.

  Za 50 let provozu bylo pro výrobu pitné vody spotřebováno 60 045 tun hydrátu vápenatého

 • 7.

  Vodárenský písek ve filtrech nebylo nutné za celou dobu provozu úpravny obměňovat. To svědčí o jeho účinnosti a kvalitě při procesu

 • 8.

  Chlor je do vody dávkován pro hygienické zabezpečení při přepravě

 • 9.

  Za 50 let provozu bylo pro výrobu pitné vody spotřebováno 5 991 tun chloru

 • 10.

  Za 50 let provozu bylo pro výrobu pitné vody spotřebováno 459 427 MWh elektrické energie

Volná místa

Aktuální nabídku volných pozic naleznete zde.

Orgány společnosti

Představenstvo

Předseda představenstva: Mgr. Mark Rieder
1. místopředseda představenstva: Mgr. Luděk Jeništa
2. místopředsedapředstavenstva: Ing. Jiří Rosický
Člen představenstva: Ladislav Med
Člen představenstva: prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Mgr. Jan Tecl, MBA
1. místopředseda dozorčí rady: JUDr. Jana Nowaková Těmínová
2. místopředseda dozorčí rady: Václav Bílek
Člen dozorčí rady: Ing. Šárka Endrlová
Člen dozorčí rady: Ing. David Michalička
Člen dozorčí rady: Ing. Ondřej Semecký
Člen dozorčí rady: Vojtěch Šolc
Člen dozorčí rady: Ing. Tomáš Popela, Ph.D.

Rozcestník

Veřejnost

Želivská provozní a.s. zajišťuje většinu činností vlastními silami.

Více informací

Akcionáři

Želivská provozní a.s. zajišťuje většinu činností vlastními silami.

Více informací

Veřejné zakázky

Želivská provozní a.s. zajišťuje většinu činností vlastními silami.

Více informací